Jak to funguje?

Zkratka „MAG“ v názvu měřicího systému odkazuje na fyzikální princip metody, která využívá magnetoelastický jev. Při změně mechanického napětí ve feromagnetických materiálech dochází ke změně jejich magnetoelastických vlastností. DYNAMAG® provádí impulsní magnetizaci materiálu a zjišťuje následnou změnu relativní permeability, která odpovídá příslušné změně mechanického napětí.

Základním prvkem měřicího systému je magnetoelastický snímač DSCS. Má tvar dutého válce, který se nasune na měřenou konstrukci. Je tvořen plastových tělem, elektrickým vinutím a svrchním nerezovým obalem. Pomocí kabelu se připojuje k měřicí jednotce NT800, která může být mobilní nebo stacionární. Mobilní jednotka slouží k jednorázovým měřením, stacionární systém může být začleněn do komplexního monitorovacího systému. Jedná se o kompaktní modul zahrnující vlastní měřicí jednotku a sérii multiplexerů, které umožňují připojení 4-64 snímačů. Naměřená data se ukládají do měřicího souboru, který může být okamžitě interpretován formou grafu nebo prostřednictvím internetu zaslán na příslušný server.CZ_česky  UK_english