Kde to funguje?

Měřicí systém DYNAMAG® byl využit v řadě aplikací na území ČR i v zahraničí. Slouží např. k monitoringu zemních kotev na stavbě tunelu Blanka a metra v Praze, protipovodňové hráze v přístavišti Mělník, zavěšeného ocelového mostu v  průmyslové zóně Třinec-Baliny, předpjatého železobetonového mostu v Chotěbuzi, opěrné zdi v Rychalticích, železničního tunelu Turecký vrch na Slovensku, opěrné zdi podél rychlostní komunikace v Nitře. Zatím nejvzdálenější aplikací je použití pro automatickou kontrolu sněhové zátěže pro konstrukci zatahovací střechy stadionu BC Place v kanadském Vancouveru.

Měřicí systém DYNAMAG® lze obecně použít na feromagnetické materiály, tedy na nízkouhlíkatou ocel. Většina běžně používaných materiálů ve stavebnictví tuto podmínku splňuje, lze ji rovněž ověřit zkouškou v naší laboratoři. Vzhledem ke konstrukci snímačů je ideální cylindrický tvar měřeného prvku (lano, kabel, táhlo). Snímač se standardně vkládá do konstrukce před vnesením předpětí. V případě potřeby měření již existující konstrukce, lze snímač dodatečně navinout pomocí speciálního navíjecího zařízení.

CZ_česky  UK_english