FAQ

Jaká je přesnost měření?

Měřicí systém měří jako primární veličinu magnetický tok s rozlišením na 1 µWb, což umožňuje docílit rozšířenou kombinovanou nejistotu měření do 1% působícího mechanického napětí. Nejistota měření je obecně ovlivňována magnetoelastickými vlastnostmi měřeného materiálu, koeficientem plnění snímače, magnetickým okolím snímače, posunem měřeného prvku ve snímači a  teplotou. Při kalibraci snímače in situ je měření navázáno na kalibrované předpínací zařízení a zároveň je eliminován vliv vlastností materiálu a magnetického okolí snímače. Optimální volba velikosti snímače v závislosti na průměru měřeného prvku eliminuje vliv koeficientu plnění snímače. Axiální či radiální posun měřeného prvku ve snímači je zpravidla eliminován již při instalaci snímače vhodným fixačním prvkem nebo vnesením iniciačního napětí při zahájení napínání. Teplotní závislost je automaticky korigována měřicím softwarem. Pokud není možná kalibrace in situ, lze využít laboratorní kalibrace nebo kalibrace odpovídajícího snímače ve shodné konfiguraci. V tomto případě dosahuje nejistota měření 5%. Nejistota měření dělenými snímači, které se dodatečně navíjejí na měřenou konstrukci, je cca 10%.

Jaký je rozsah měření?

Měřicí systém měří jako primární veličinu magnetický tok v rozsahu 1 mWb, což umožňuje pokrýt rozsah působícího mechanického napětí od nuly až po mez pružnosti daného materiálu. Optimální nastavení pro konkrétní konfiguraci je zajištěno nastavením specifického konfiguračního souboru přiřazeného ke snímači. Snímač nelze přetížit nebo poškodit rázovými impulsy.

Lze měřicí systém využít pro stávající konstrukce?

Měřicí systém lze použít rovněž pro zjištění napětí ve stávajících ocelových nebo železobetonových konstrukcích. Tato aplikace vyžaduje použití děleného snímače pomocí navíjecího zařízení. Přesnost měření je výrazně nižší než při použití klasických snímačů.

Kdo mi poradí?

Bližší informace o měřicím systému lze získat na kontaktním místě:
INSET s.r.o., Divize Ostrava, Rudná 21, 700 30 Ostrava, dynamag@inset.com, +420596123565.
Vedoucí oddělení Dynamag: RNDr. Pavel Obluk, MBA: obluk.pavel@inset.com, +420602373566.

Je možné, že řešení svého problému naleznete ve FAQ. Můžete využít také poptávkový formulář, na jehož základě Vám navrhneme projekt monitoringu nejvhodnější pro Vaši aplikaci.

Měřicí systém DYNAMAG® byl rovněž prezentován na řadě odborných fór.

CZ_česky  UK_english

Poptávkový formulář

* povinné položky
Aplikace:
Měřený prvek:
Průměr měřeného prvku [mm]:

Je k dispozici vzorek materiálu (min. 1 m):
Ano Ne
Předpokládaný rozsah sil:

Počet snímačů:

Vzdálenost snímačů od měřicího stanoviště (délka spojovacího kabelu):

Požadavky na měření:
Je na měřicím stanovišti k dispozici zdroj elektrické energie:
Ano Ne
Je na měřicím stanovišti k dispozici připojení k internetu:
Ano Ne
Lokalita:

Specifické požadavky:


Kontaktní osoba
Jméno*:

Telefon*:

E-mail*: